Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta
Odbor Evanjelická teológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské
Počet
absolventov
6
Muži
67 %
Ženy
33 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
83 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
17 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

80 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
40 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
968
1005
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Ostatné činnosti
40 %
Priemyselná výroba
20 %
Veľkoobchod a maloobchod
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti religionistiky
40 %
Učitelia v základných školách
20 %
Odborní administratívni asistenti
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
24
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.