Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta telesnej výchovy a športu
Počet
absolventov
229
Muži
64 %
Ženy
36 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
25 %
Pracujúci na dohodu
6 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
49 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
15 %

Kde pracujú absolventi...

62 %
10 %
7 %
2 %
7 %
5 %
2 %
5 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
26 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1005
1078
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
40 %
Veľkoobchod a maloobchod
14 %
Umenie, zábava a rekreácia
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Vysokoškolskí učitelia
29 %
Predavači
12 %
Učitelia v základných školách
9 %

Miera nezamestnanosti

6 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
38
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.