Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.