Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
1 056
Muži
21 %
Ženy
79 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
40 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
42 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %

Kde pracujú absolventi...

79 %
4 %
3 %
3 %
4 %
2 %
2 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
25 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1119
1193
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
19 %
Vzdelávanie
14 %
Veľkoobchod a maloobchod
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
8 %
Predavači
8 %
Vysokoškolskí učitelia
6 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
29
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.