Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.