Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Počet
absolventov
590
Muži
39 %
Ženy
61 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
43 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
50 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

76 %
3 %
5 %
5 %
3 %
5 %
0 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
70 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1232
1290
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
42 %
Verejná správa a obrana
32 %
Finančné a poisťovacie činnosti
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Právnici
47 %
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
12 %
Recepční (okrem hotelových)
3 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
24
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.