Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Odbor Právo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
284
Muži
40 %
Ženy
60 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
2 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
97 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
1 %

Kde pracujú absolventi...

60 %
0 %
20 %
0 %
20 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
40 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1200
1195
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
40 %
Informácie a komunikácia
20 %
Finančné a poisťovacie činnosti
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Právnici
40 %
Finanční a investiční poradcovia a agenti
20 %
Dizajnéri a správcovia databáz
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.