Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Počet
absolventov
365
Muži
29 %
Ženy
71 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
80 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
2 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %

Kde pracujú absolventi...

48 %
12 %
6 %
14 %
5 %
7 %
6 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
68 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1636
1673
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
86 %
Vzdelávanie
10 %
Verejná správa a obrana
2 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní lekári
66 %
Vysokoškolskí učitelia
9 %
Lekári špecialisti
3 %

Miera nezamestnanosti

1 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.