Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Odbor Zubné lekárstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské
Počet
absolventov
39
Muži
23 %
Ženy
77 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
95 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
5 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

41 %
19 %
8 %
14 %
3 %
14 %
0 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
19 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1000
1182
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
78 %
Vzdelávanie
11 %
Administratívne a podporné služby
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní lekári
62 %
Vysokoškolskí učitelia
11 %
Zubní lekári
8 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
37
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.