Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.