Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Odbor Katolícka teológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.