Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Odbor Chémia
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.