Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.