Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Odbor Strojárske technológie a materiály - počítačová podpora výrobných technológií
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.