Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.