Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Odbor Priemyselné inžinierstvo - personálna práca v priemyselnom podniku
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.