Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Odbor Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.