Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Odbor Poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.