Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Počet
absolventov
58
Muži
52 %
Ženy
48 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
57 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
7 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
26 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

45 %
10 %
0 %
3 %
7 %
3 %
7 %
24 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
12 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1053
1401
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Administratívne a podporné služby
17 %
Verejná správa a obrana
17 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
7 %
Stavební technici
7 %
Odborní administratívni asistenti
7 %

Miera nezamestnanosti

5 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
9
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.