Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Počet
absolventov
202
Muži
23 %
Ženy
77 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
46 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
35 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

4 %
28 %
0 %
42 %
0 %
19 %
0 %
7 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
76 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
970
1016
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
62 %
Verejná správa a obrana
19 %
Veľkoobchod a maloobchod
3 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
35 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
22 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
17 %

Miera nezamestnanosti

10 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
24
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.