Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
22
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
77 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
5 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
14 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
35 %
0 %
53 %
0 %
12 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
94 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
898
886
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
76 %
Verejná správa a obrana
12 %
Administratívne a podporné služby
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
47 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
29 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
18 %

Miera nezamestnanosti

14 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
60
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.