Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Fakulta ekonómie a informatiky
Odbor Ekonomika a manažment podniku - podnikové hospodárstvo a manažment
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
71
Muži
42 %
Ženy
58 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
13 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
76 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

22 %
56 %
0 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
11 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
875
902
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
38 %
Veľkoobchod a maloobchod
25 %
Ubytovacie a stravovacie služby
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní administratívni asistenti
25 %
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
13 %
Vysokoškolskí učitelia
13 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.