Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Odbor Katolícka teológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské
Počet
absolventov
19
Muži
95 %
Ženy
5 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
100 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

5 %
0 %
0 %
0 %
11 %
5 %
58 %
21 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
84 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
584
670
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Ostatné činnosti
63 %
Vzdelávanie
26 %
Doprava a skladovanie
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti religionistiky
58 %
Učitelia v základných školách
26 %
Riadiaci pracovníci v doprave, logistike a poštových službách
5 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
4
dni
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.