Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
13
Muži
38 %
Ženy
62 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
77 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
15 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
8 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
10 %
10 %
0 %
50 %
0 %
10 %
20 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
70 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
980
967
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
70 %
Veľkoobchod a maloobchod
10 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
70 %
Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí
10 %
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
10 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
5
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.