Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
19
Muži
5 %
Ženy
95 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
79 %
Pracujúci na dohodu
5 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
5 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

40 %
7 %
0 %
7 %
33 %
7 %
7 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
53 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
963
929
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
33 %
Veľkoobchod a maloobchod
27 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
27 %
Predavači
20 %
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
13 %

Miera nezamestnanosti

6 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
39
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.