Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Odbor Verejná politika a verejná správa - verejná správa
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
93
Muži
47 %
Ženy
53 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
29 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
48 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %

Kde pracujú absolventi...

52 %
19 %
11 %
4 %
7 %
7 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
22 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1137
1171
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
26 %
Verejná správa a obrana
26 %
Priemyselná výroba
7 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
22 %
Odborní pracovníci verejnej správy
15 %
Obchodní zástupcovia
7 %

Miera nezamestnanosti

11 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.