Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
238
Muži
19 %
Ženy
81 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
44 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
42 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

41 %
27 %
9 %
2 %
7 %
5 %
5 %
4 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
32 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1061
1186
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
32 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
13 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Psychológovia a psychoterapeuti
17 %
Učitelia v základných školách
14 %
Vysokoškolskí učitelia
8 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
26
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.