Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Odbor Biotechnológie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
15
Muži
7 %
Ženy
93 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
73 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
7 %
Pokračujúci v štúdiu
20 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

73 %
9 %
9 %
0 %
0 %
9 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
18 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1085
1089
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
27 %
Priemyselná výroba
18 %
Veľkoobchod a maloobchod
18 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pracovníci kontaktných informačných centier
18 %
Pracovníci v oblasti predaja
18 %
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
9 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
8
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.