Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Odbor Masmediálne štúdiá - aplikované mediálne štúdiá
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
21
Muži
19 %
Ženy
81 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
62 %
Pracujúci na dohodu
19 %
SZČO
10 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
5 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

46 %
0 %
23 %
0 %
0 %
8 %
15 %
8 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
31 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1000
1022
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
38 %
Veľkoobchod a maloobchod
15 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
15 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
23 %
Odborní administratívni asistenti
15 %
Grafickí a multimediálni dizajnéri
8 %

Miera nezamestnanosti

5 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.