Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta dramatických umení
Odbor Filmové umenie a multimédiá - filmová a televízna réžia a scenáristika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
9
Muži
56 %
Ženy
44 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
22 %
Pracujúci na dohodu
33 %
SZČO
11 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
22 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
11 %

Miera nezamestnanosti

25 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.