Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta výtvarných umení
Odbor Výtvarné umenie - voľné výtvarné umenie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
27
Muži
19 %
Ženy
81 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
37 %
Pracujúci na dohodu
11 %
SZČO
15 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
26 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
11 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
20 %
0 %
10 %
0 %
60 %
0 %
10 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
20 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
784
792
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
30 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
20 %
Umenie, zábava a rekreácia
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry
10 %
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
10 %
Učitelia v stredných školách
10 %

Miera nezamestnanosti

29 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
24
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.