Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta Fakulta múzických umení
Odbor Hudobné umenie - interpretačné umenie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
25
Muži
48 %
Ženy
52 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
72 %
Pracujúci na dohodu
12 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
4 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
12 %

Kde pracujú absolventi...

6 %
6 %
17 %
0 %
33 %
22 %
0 %
17 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
94 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1048
1016
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
72 %
Umenie, zábava a rekreácia
22 %
Verejná správa a obrana
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
72 %
Hudobníci, speváci a skladatelia
22 %
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
6 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
16
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.