Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Odbor Biológia
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
23
Muži
17 %
Ženy
83 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
4 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
91 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.