Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
101
Muži
3 %
Ženy
97 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
85 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
6 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
4 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
1 %

Kde pracujú absolventi...

2 %
0 %
0 %
0 %
1 %
0 %
54 %
43 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
88 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1023
1037
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
67 %
Verejná správa a obrana
25 %
Ostatné činnosti
4 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
37 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
35 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
18 %

Miera nezamestnanosti

3 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
13
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.