Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Predškolská a elementárna pedagogika - predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
20
Muži
5 %
Ženy
95 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
10 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
85 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.