Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
488
Muži
22 %
Ženy
78 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
41 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
6 %
Pokračujúci v štúdiu
40 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

16 %
0 %
1 %
0 %
1 %
3 %
49 %
30 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
53 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1007
1041
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
46 %
Veľkoobchod a maloobchod
9 %
Verejná správa a obrana
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
29 %
Psychológovia a psychoterapeuti
6 %
Učitelia v stredných školách
6 %

Miera nezamestnanosti

11 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
26
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.