Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
10
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
90 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
10 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

11 %
11 %
11 %
11 %
22 %
11 %
11 %
11 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
100 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
976
892
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
100 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
67 %
Učitelia v stredných školách
22 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
11 %

Miera nezamestnanosti

10 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.