Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Predškolská a elementárna pedagogika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
89
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
31 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
60 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
1 %

Kde pracujú absolventi...

18 %
4 %
18 %
29 %
7 %
18 %
7 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
89 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
920
940
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
54 %
Verejná správa a obrana
32 %
Veľkoobchod a maloobchod
7 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v predškolských zariadeniach
54 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
32 %
Učitelia v základných školách
4 %

Miera nezamestnanosti

3 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.