Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Počet
absolventov
2 025
Muži
30 %
Ženy
70 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
47 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
35 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

32 %
1 %
3 %
3 %
16 %
32 %
9 %
4 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
49 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1032
1119
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
25 %
Verejná správa a obrana
15 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
14 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
5 %
Predavači
4 %

Miera nezamestnanosti

7 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
21
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.