Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
484
Muži
42 %
Ženy
58 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
40 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
6 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
37 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

25 %
2 %
5 %
3 %
22 %
29 %
9 %
6 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
40 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1056
1161
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
45 %
Priemyselná výroba
9 %
Administratívne a podporné služby
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
27 %
Učitelia v stredných školách
7 %
Vysokoškolskí učitelia
6 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
21
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.