Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Počet
absolventov
393
Muži
8 %
Ženy
92 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
57 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
30 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

20 %
0 %
5 %
2 %
15 %
44 %
8 %
6 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
66 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1003
1047
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
48 %
Verejná správa a obrana
20 %
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
6 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
30 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
19 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
11 %

Miera nezamestnanosti

4 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.