Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Pedagogika - pedagogika - vychovávateľstvo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
16
Muži
6 %
Ženy
94 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
44 %
Pracujúci na dohodu
6 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
6 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
31 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
13 %

Kde pracujú absolventi...

14 %
0 %
0 %
0 %
14 %
43 %
0 %
29 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
57 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
992
961
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
29 %
Vzdelávanie
29 %
Veľkoobchod a maloobchod
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v predškolských zariadeniach
29 %
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
29 %
Riadiaci pracovníci v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania
14 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
3
dni
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.