Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odbor Sociálna práca
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
19
Muži
11 %
Ženy
89 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
58 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
11 %
Nezamestnaní
11 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
21 %

Kde pracujú absolventi...

73 %
18 %
0 %
0 %
0 %
9 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
55 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1088
1162
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
36 %
Verejná správa a obrana
27 %
Ostatné činnosti
18 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Psychológovia a psychoterapeuti
27 %
Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
18 %
Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
9 %

Miera nezamestnanosti

13 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
35
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.