Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
62
Muži
10 %
Ženy
90 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
34 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
60 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

52 %
0 %
5 %
0 %
33 %
5 %
0 %
5 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
81 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
819
1024
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
81 %
Priemyselná výroba
10 %
Veľkoobchod a maloobchod
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
81 %
Chemickí špecialisti
5 %
Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
5 %

Miera nezamestnanosti

12 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
45
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.