Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Počet
absolventov
158
Muži
40 %
Ženy
60 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
37 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
50 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

21 %
0 %
9 %
0 %
62 %
5 %
2 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
17 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
942
1002
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
22 %
Vzdelávanie
19 %
Informácie a komunikácia
16 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
12 %
Učitelia v základných školách
9 %
Predavači
9 %

Miera nezamestnanosti

5 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
29
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.