Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta riadenia a informatiky
Odbor Manažment
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
73
Muži
42 %
Ženy
58 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
10 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
82 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
0 %
0 %
20 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
0 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
881
897
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Informácie a komunikácia
40 %
Priemyselná výroba
20 %
Dodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Systémoví analytici
20 %
Správcovia systémov
20 %
Odborní administratívni asistenti
20 %

Miera nezamestnanosti

15 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
6
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.