Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta riadenia a informatiky
Odbor Informatika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
111
Muži
86 %
Ženy
14 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
12 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
88 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

50 %
0 %
0 %
0 %
42 %
0 %
0 %
8 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
77 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1403
1463
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Informácie a komunikácia
58 %
Priemyselná výroba
17 %
Dodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Vývojári softvéru
33 %
Aplikační programátori
17 %
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií
17 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
20
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.