Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Odbor Doprava - železničná doprava
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
22
Muži
68 %
Ženy
32 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
86 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
5 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
9 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

89 %
0 %
0 %
0 %
11 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
84 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1097
1269
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Doprava a skladovanie
84 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
11 %
Informácie a komunikácia
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave
42 %
Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
11 %
Rušňovodiči
11 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
3
dni
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.