Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta ekonomiky a manažmentu
Odbor Obchod a marketing - agrárny obchod a marketing
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
113
Muži
24 %
Ženy
76 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
70 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
10 %
Pokračujúci v štúdiu
2 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

41 %
13 %
5 %
26 %
3 %
5 %
4 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
15 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1012
1091
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
20 %
Veľkoobchod a maloobchod
19 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
9 %
Odborní administratívni asistenti
8 %
Všeobecní administratívni pracovníci
8 %

Miera nezamestnanosti

11 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
31
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.