Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
26
Muži
38 %
Ženy
62 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
85 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
12 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

95 %
0 %
0 %
0 %
5 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
86 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1334
1279
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Finančné a poisťovacie činnosti
77 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
14 %
Priemyselná výroba
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
45 %
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
18 %
Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
14 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
7
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.